Akcja protestacyjna ZNP przeciwko prywatyzacji

Autor: Józef Łysikowski, 11 maja, 2011, Brak komentarzy

Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął wśród pracowników oświaty i rodziców akcję informującą o konsekwencjach zmian, jakie w systemie oświaty chce wprowadzić ministerstwo edukacji. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który umożliwia samorządom przekazywanie szkół innym podmiotom w ramach „zlecania zadań oświatowych”.

Według Związku Nauczycielstwa Polskiego, może to doprowadzić do:

- radykalnego urynkowienia publicznych szkół prowadzonych dotychczas przez samorządy,
- demontażu publicznej, samorządowej oświaty,
- prywatyzacji odpowiedzialności, czyli przenoszenia odpowiedzialności za edukację na rodziców oraz na organizacje działające w sferze pożytku publicznego.

Zdaniem ZNP, pod pozornie neutralnym zapisem „zlecania zadań oświatowych” kryje się wiele zagrożeń, a najpoważniejszym z nich jest komercjalizacja edukacji oraz zmarginalizowanie roli sektora publicznego i administracji samorządowej w zapewnieniu równego dostępu do edukacji oraz prowadzeniu szkół i placówek oświatowych. Zaproponowane przez MEN zapisy umożliwiające samorządom zlecanie zadań oświatowych do prowadzenia organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego jest kolejnym krokiem do demontażu sieci publicznych szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, czyli do de facto demontażu publicznej edukacji. Zapis ten w praktyce umożliwia gminom i powiatom przekazanie każdej placówki oświatowej – bez żadnych ograniczeń i wymogów (np. uchwały, opinii nadzoru pedagogicznego, jak w przypadku obecnie obowiązujących przepisów związanych z przekazywaniem małych szkół).

Zmiana ta spowoduje, że gmina, powiat lub samorząd województwa będą mogły przekazywać innym podmiotom już nie tylko pojedyncze szkoły czy placówki, ale wszystkie przypisane im zadanie oświatowe. To oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła zlecić organizacji pozarządowej lub związkowi wyznaniowemu „zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej” np. na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum (gmina), albo np. szkół ponadgimnazjalnych (powiat).

Zarząd Główny ZNP wzywa Ministra Edukacji Narodowej do natychmiastowego wycofania się z propozycji zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, umożliwiających jednostkom samorządu terytorialnego w sposób niczym nieograniczony zlecanie realizacji zadań oświatowych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom, co prowadzi do prywatyzacji publicznej oświaty i sprowadzenia działalności szkół i placówek do roli instytucji usługowych. Zarząd zobowiązuje ogniwa organizacyjne ZNP do podjęcia działań na rzecz jak najszerszego uświadomienia społeczeństwu zagrożeń dla dalszego funkcjonowania publicznych szkół i placówek wynikających z planowanego przez rząd urynkowienia oświaty publicznej.

Pełny tekst uchwały – wraz z uzasadnieniem – jest dostępny pod adresem: http://www.znp.edu.pl/

Podziel się na:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Śledzik
 • Blip
 • Blogger.com
 • elefanta
 • email
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • Linkologia
 • PDF
 • Pinger
 • Poleć
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
Powiązane wpisy
Czytaj dalej
Zostaw odpowiedź