Fundusz zdrowotny dla wszystkich!

Autor: Józef Łysikowski, 26 marca, 2012, Brak komentarzy

Zarząd Oddziału ZNP w Żmigrodzie wystąpił w dniu 17 marca 2012 r. do Przewodniczacego Rady Miejskiej z wnioskiem o nowelizację uchwały z 28 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Poniżej prezentujemy treść wystąpienia:

Zdaniem Związku w uchwale konieczne są n/w zmiany:

1. Katalog rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej winien być rozszerzony i obejmować dofinansowanie do:

 • kosztów zakupu leków, materiałów medycznych lub środków higieny,
 • kosztów leczenia spowodowanych ciężką, długotrwała lub przewlekłą chorobą,
 • kosztów opieki nad chorym w domu,
 • kosztów korzystania z pomocy specjalistycznej albo badań diagnostycznych lub specjalistycznych,
 • kosztów zakupu protez, sprzętu do rehabilitacji, korekcji (w tym szkieł korekcyjnych),
 • kosztów leczenia sanatoryjnego lub zabiegów rehabilitacyjnych,
 • kosztów profilaktycznych szczepień ochronnych,
 • kosztów badań profilaktycznych, służących poprawie zdrowia.

2. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku może wystąpić osoba uprawniona albo jej opiekun oraz dyrektor szkoły lub nauczycielskie związki zawodowe
3. Przy rozpatrywaniu wniosków osób uprawnionych należy brać pod uwagę nie tylko wysokość udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem leczenia, ale również wpływ choroby na sytuację materialną wnioskodawcy.
4. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej winien być poparty kopiami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki lub zaświadczeniem lekarskim.

Uzasadnienie:
Obecnie obowiązująca uchwała liczy już 5 lat i w tym czasie ujawniły się jej ograniczenia. Z ankiety przeprowadzonej przez Oddział ZNP wynika, iż respondenci dobrze oceniają praktyczną realizację pomocy zdrowotnej w placówkach, jednak opowiadają się za rozszerzeniem katalogu świadczeń, by objąć nimi wszystkie osoby wymagające takiej pomocy. Zasadniczym mankamentem obowiązujących rozwiązań jest fakt, że przyznanie dofinansowania uzależnione jest wyłącznie od udokumentowanych kosztów, a nie uwzględnia wpływu choroby na sytuację materialną osoby uprawnionej.

Aż połowa ankietowanych uważa, że fundusz na pomoc zdrowotną jest zbyt mały, a jednocześnie z danych pozyskanych od dyrektorów placówek wynika, iż w latach 2009-2011 w placówkach gminnych wykorzystano jedynie 51 % zaplanowanych środków. Dowodzi to – naszym zdaniem – że istnieją bariery formalne i pomoc nie dociera do wszystkich potrzebujących.

Zaznaczamy jednocześnie, że proponowane zmiany nie powodują dodatkowych skutków finansowych dla Gminy, przyczynią się natomiast do pełniejszej realizacji zamysłu ustawodawcy, wyrażonego w art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela. Bardziej szczegółowe uzasadnienie jesteśmy gotowi przedstawić podczas ew. dyskusji nad projektem nowelizacji uchwały.

Podziel się na:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Śledzik
 • Blip
 • Blogger.com
 • elefanta
 • email
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • Linkologia
 • PDF
 • Pinger
 • Poleć
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
Powiązane wpisy
Zostaw odpowiedź