10|X – posiedzenie Zarządu

Autor: Józef Łysikowski, 20 października, 2010, Brak komentarzy

10. posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP w Żmigrodzie planowane jest na 27 pażdziernika 2010r. /środa/ o godz. 14:30 w budynku przy ul. Batorego. Członkowie Zarzadu omówią sprawę odpowiedzialności działaczy związkowych wynikającą z przyjętych obowiązków oraz funkcjonowanie ognisk związkowych.

Konferencja dla awansujacych

Autor: Józef Łysikowski, 6 października, 2010, 1 komentarz

ZNP o/Żmigród organizuje dla  wszystkich nauczycieli z gminy Żmigrod konferencję szkoleniową pt. „Prezentacja dorobku zawodowego”, która odbędzie się w dwóch terminach:

  • 3. listopada 2010r. (środa) – dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
  • 6. grudnia 2010r. (poniedziałek) – dla nauczycieli mianowanych

Zajęcia odbędą się w Gimnazjum im. Macieja Rataja, w godz. 15:00 – 18:00.

O strategii 2010-2015

Autor: Józef Łysikowski, 1 października, 2010, Brak komentarzy

Zarząd Oddziału ZNP w Żmigrodzie na posiedzeniu w dniu 22.09.2010 r. sformułował uwagi i propozycje do projektu dokumentu
Strategia rozwoju oświaty gminy Żmigród na lata 2010-2015”, w części dotyczącej misji i celów. Ustalony termin konsultacji minął 30 września 2010r. Stanowisko Związku – które prezentujemy poniżej – zostało przekazane Organowi Prowadzącemu oraz dyrektorom szkół.

10|IX – posiedzenie Zarządu

Autor: Józef Łysikowski, 15 września, 2010, Brak komentarzy

Posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP w Żmigrodzie planowane jest na 22 września 2010r. /środa/ o godz. 14:30 w Żmigrodzkim Ośrodku Kultury. Głównym punktem posiedzenia będzie uroczystość podziękowania dla osób przechodzacych na emeryturę.

Wniosek o podwyżki

Autor: Józef Łysikowski, 14 września, 2010, Brak komentarzy

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Żmigrodzie zwrócił się do Burmistrza gminy  z wnioskiem o zobowiązanie dyrektorów podległych placówek oświatowych, aby wdrożyli zaplanowaną na bieżący rok waloryzację wynagrodzeń  pracowników administracji i obsługi.