Wpisy oznaczone ‘zebranie’

10|XI – posiedzenie Zarządu

Autor: Józef Łysikowski, 26 listopada, 2010, Brak komentarzy

Kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP w Żmigrodzie planowane jest na 1 grudnia2010r. /środa/ o godz. 14:30 w budynku przy ul. Batorego. Zebranie ma charakter otwartego spotkania z Burmistrzem oraz urzędnikami gminnymi odpowiedzialnymi za oświatę, a jego głownym tematem jest budżet na rok 2011, w tym sprawy płacowe i socjalne. Możliwe będzie również zadawanie pytań i zgłaszanie wniosków w innych sprawach, zwłaszcza dotyczących poszczególnych placówek.

10|X – posiedzenie Zarządu

Autor: Józef Łysikowski, 20 października, 2010, Brak komentarzy

10. posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP w Żmigrodzie planowane jest na 27 pażdziernika 2010r. /środa/ o godz. 14:30 w budynku przy ul. Batorego. Członkowie Zarzadu omówią sprawę odpowiedzialności działaczy związkowych wynikającą z przyjętych obowiązków oraz funkcjonowanie ognisk związkowych.

10|IX – posiedzenie Zarządu

Autor: Józef Łysikowski, 15 września, 2010, Brak komentarzy

Posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP w Żmigrodzie planowane jest na 22 września 2010r. /środa/ o godz. 14:30 w Żmigrodzkim Ośrodku Kultury. Głównym punktem posiedzenia będzie uroczystość podziękowania dla osób przechodzacych na emeryturę.