Zamykamy rok 2011

Autor: Józef Łysikowski, 23 stycznia, 2012, Brak komentarzy

Zarząd Oddziału ZNP w Żmigrodzie na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2012 podsumował działalność za 2011 rok i zatwierdził sprawozdanie finansowe za ten okres. Poniżej prezentujemy sprawozdania opisowe, przedstawione przez Prezesa oddziału oraz Przewodniczącą SEiR.

Informacja o pracy Prezesa i Zarządu Oddziału ZNP w Żmigrodzie

za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.1011 r.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 posiedzeń Zarządu i 2 posiedzenia Prezydium. Podjęto 27 uchwał. Ważniejsze przedsięwzięcia podejmowane przez Zarząd i Prezesa Oddziału w okresie sprawozdawczym, to:

 • zorganizowanie spotkania opłatkowego dla emerytów i rencistów,
 • objęcie wszystkich członków ubezpieczeniem NNW
 • wystąpienie do Organu Prowadzącego o dokonanie waloryzacji płac pracowników obsługi,
 • analiza informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli,
 • szkolenie komputerowe, zapoznające z podstawowymi zasadami obsługi komputera,
 • opiniowanie pracy dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziądzu,
 • wystosowanie pisma protestacyjnego i negocjacje w sprawie wytycznych do arkuszy organizacyjnych,
 • zorganizowanie związkowej majówki,
 • analiza realizacji „godzin karcianych”,
 • zorganizowanie wycieczki do Ciechocinka i Torunia,
 • udział przedstawiciela ZNP w pracach komisji dot. awansu zawodowego,
 • udzielenie porad nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, którzy byli zagrożeni zwolnieniem z pracy,
 • udział delegacji w ogólnopolskiej manifestacji związkowej,
 • zorganizowanie uroczystości podziękowania dla osób przechodzących na emeryturę,
 • zorganizowanie spotkania z osobami rozpoczynającymi pracę,
 • zorganizowanie gminnej uroczystości związkowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 • zorganizowanie zbiórki charytatywnej na rzecz syna Koleżanki,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów SIP w placówkach,
 • opracowanie i zgłoszenie do Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. nagród dla nauczycieli,
 • akcja zapalania zniczy na grobach pracowników oświaty w Dzień Zaduszny,
 • renegocjowanie uzgodnień w sprawie regulaminów ZFŚS,
 • analiza świadczeń z funduszu zdrowotnego,
 • zorganizowanie wyjazdu do opery i na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu,
 • opracowanie i zgłoszenie wniosków do budżetu gminy na rok 2012,
 • zorganizowanie spotkania z Burmistrzem i dyskusja n/t bieżących problemów oświaty w gminie ,
 • zakup i dystrybucja upominków świątecznych,
 • analiza funkcjonowania kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Oddział ZNP w Żmigrodzie na dzień 31 grudnia 2011 liczył 168 członków, w tym 93 osoby czynne zawodowo (76 nauczycieli i 17 pracowników administracji i obsługi) oraz 75 emerytów i rencistów. W roku 2011 w szeregi ZNP wstąpiły trzy nauczycielki.

Przychody statutowe wyniosły 20.754,79 zł, a koszty realizacji zadań statutowych zamknęły się w kwocie 18.665,04 zł. Pozyskano dofinansowanie od ZG ZNP na zakup drukarko-kopiarki w kwocie 385 zł. Do ZG ZNP odprowadzono składkę w wysokości 8.894,92 zł. Średnia miesięczna składka pracowników czynnych wynosiła 21,88 zł, natomiast emerytów – 5,80 zł. W omawianym okresie przyznano członkom ZNP 9 zasiłków statutowych na kwotę 2050 zł i 8 zapomóg na łączną kwotę 2600 zł.

Oddziałowa Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2011 r. pozytywnie zaopiniowała realizację planu finansowego za 2011 rok.

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE ODDZIAŁOWEJ SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP

za 2011 r.

1. Ilość odbytych zebrań: Zarządu – 4
Plan pracy na 2011 r. , realizacja ZFŚS, organizacja spotkań i wyjazdów, realizacja składek członkowskich, przekaz informacji z posiedzeń organizowanych przez Okręgową Sekcję Emerytów i Rencistów oraz Zarząd Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału.
2. Czy Zarząd Oddziału zabezpiecza wystarczające środki na działalność statutową Oddziałowej SEiR?
Środki są zabezpieczone.
3.Czy preliminarze budżetowe Zarządów Oddziałów ZNP uwzględniały odpowiednie fundusze na działalność Sekcji Oddziałowej.
W preliminarzu budżetowym uwzględnione były środki na działalność Oddziałowej SEiR.
4.Czy w roku 2010 spłynęły środki w 100% na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.
Środki spłynęły w 100%.
5.Kto jest dysponentem ZFŚS na terenie działania Waszego Oddziału?
ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty znajduje się w szkołach.Dysponentami są
dyrektorzy szkół, przy czym w każdej placówce powołano Komisję Socjalną w skład, której
wchodzi przedstawiciel emerytów i rencistów.
6.Współpraca Oddziałowej SEiR z Zarządem Oddziału ZNP.
Współpraca układa się bardzo dobrze. Przewodnicząca zapraszana jest na wszystkie posiedzenia Zarządu Oddziału oraz na posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału.
7.Najważniejsze dokonania na rzecz emerytów i rencistów:
- spotkania 3 w roku – uroczyste z okazji Dnia Edukacji i noworoczne oraz robocze – podsumowujące pracę za miniony okres,
- wyjazdy do opery, na kabaret
- majówka,
- dwudniowa wycieczka autokarowa,
- wycieczka rowerowa zakończona ogniskiem,
- szkolenie komputerowe zapoznające z podstawowymi zasadami obsługi komputera,
- zapomogi z budżetu Oddziału w liczbie 4 na kwotę 1250 zł oraz zapomoga z funduszu pomocowego z Zarządu Głównego w kwocie 1000,- zł,
- odwiedziny chorych, niesprawnych
- zapalanie zniczy na grobach zmarłych pracowników oświaty w Dniu Zaduszny,
- udział w spotkaniu mającym na celu podziękowanie za pracę odchodzącym na
emeryturę oraz rozpoczynających pracę w gminnej oświacie.
8.Wnioski i propozycje do dalszej pracy pod adresem Okręgowej SEiR i Krajowej SEiR ZNP.
Brak.

Podziel się na:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Śledzik
 • Blip
 • Blogger.com
 • elefanta
 • email
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • Linkologia
 • PDF
 • Pinger
 • Poleć
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
Powiązane wpisy
Zostaw odpowiedź