Archiwum kategorii ‘Wystąpienia’

Strajk 2019 – List otwarty

Autor: Józef Łysikowski, 15 kwietnia, 2019, Brak komentarzy

Do Władz i społeczności lokalnej !!!

My, legalnie strajkujący nauczyciele i pracownicy szkół i przedszkoli w gminie Żmigród, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zamiaru obniżania naszych pensji z powodu przystąpienia do ogólnopolskiego protestu. To nie jest strajk tylko o podwyżki płac! Strajkujemy, bo dbamy o przyszłość polskiej edukacji. Strajkujemy w obronie prestiżu zawodu i naszej godności. Mamy do niego prawo, ale przede wszystkim mamy prawo być pełnoprawnymi członkami lokalnej społeczności, do której kierowane są pieniądze naszego gminnego budżetu i subwencji oświatowej.

strajk nauczycieli Żmigród

Czytaj dalej →

Apel do Rodziców

Autor: Józef Łysikowski, 26 marca, 2019, Brak komentarzy

Drodzy Rodzice !!!

Przed nami bardzo ważne dni, które mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość polskiej edukacji. 8 kwietnia najprawdopodobniej rozpocznie się ogólnopolski strajk nauczycieli i dlatego chcemy prosić Was o zrozumienie i wsparcie.

Apel do rodziców
Czytaj dalej →

Fundusz zdrowotny dla wszystkich!

Autor: Józef Łysikowski, 26 marca, 2012, Brak komentarzy

Zarząd Oddziału ZNP w Żmigrodzie wystąpił w dniu 17 marca 2012 r. do Przewodniczacego Rady Miejskiej z wnioskiem o nowelizację uchwały z 28 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Poniżej prezentujemy treść wystąpienia:

Za co nagrody dyrektora?

Autor: Józef Łysikowski, 29 sierpnia, 2011, 1 komentarz

Działając w trybie §53.1 STATUTU GMINY ŻMIGRÓD oraz realizując ustalenia podjęte na posiedzeniu Komisji Socjalnej w dniu 23.08.2011 r., jako radny gminny przedłożyłem Przewodniczącemu Rady Miejskiej w dniu 24 sierpnia 2011 r. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr XXVI/170/09 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żmigród, wraz z uzasadnieniem.

Urealnić gminne dodatki!

Autor: Józef Łysikowski, 8 lipca, 2011, Komentarzy: 2

Zarząd Oddziału ZNP w Żmigrodzie wytąpił do Przewodniczącego Rady Miejskiej z wnioskiem o dokonanie nowelizacji uchwał dotyczących wynagrodzeń oraz sytuacji zawodowej i materialno-bytowej pracowników gminnych placówek oświatowych. Wnioskowane przez podwyżki niektórych składników wynagrodzenia pracowników oświaty odnoszą się do uchwał Rady Miejskiej w Żmigrodzie z roku 2009.