Co robiliśmy w 2010 roku?

Autor: Józef Łysikowski, 26 stycznia, 2011, Brak komentarzy

Przedstawiamy informację o pracy Zarządu Oddziału ZNP w Żmigrodzie za okres od 7.06.2010 r. do 31.12.1010 r., tj. od wyborów do końca roku kalendarzowego. Oddział ZNP w Żmigrodzie na dzień 31 grudnia 2010 liczył 176 członków, w tym 85 emerytów i rencistów. W szeregi ZNP wstąpiły trzy nowe koleżanki.

Nowo wybrany Zarząd zebrał się na pierwszym posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2010 r. i doskonal wyboru prezydium na nowa kadencję. Prezes oddziału został oddelegowany do pracy związkowej w wymiarze ½ etatu i przejął całość obowiązków z dniem 1 września 2010r. W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Zarządu i 1 posiedzenie Prezydium. Podjęto 17 uchwał.

Ważniejsze przedsięwzięcia podejmowane przez Zarząd w okresie sprawozdawczym, to:

 • zorganizowanie związkowej majówki,
 • zorganizowanie wycieczki do Kórnika i Lednicy,
 • udział w konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie,
 • udział w pracach komisji dot. awansu zawodowego
 • udzielenie ochrony związkowej nauczycielce zagrożonej zwolnieniem z pracy,
 • zorganizowanie uroczystości podziękowania dla osób przechodzących na emeryturę,
 • zorganizowanie w ogniskach oraz przez SEiR uroczystości związkowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 • zorganizowanie zbiórki charytatywnej na rzecz syna Koleżanki,
 • pomoc finansowa dla nauczycieli-powodzian w Bogatyni,
 • zorganizowanie dwóch konferencji szkoleniowych n/t awansu zawodowego,
 • opracowanie i zgłoszenie uwag do projektu Strategii Rozwoju Oświaty, które zostały uwzględnione w uchwale Rady Gminy
 • wystąpienie do Organu Prowadzącego o dokonanie waloryzacji płac pracowników obsługi,
 • akcja zapalania zniczy na grobach pracowników oświaty w Dzień Zaduszny,
 • zainicjowanie zmian w regulaminie funduszu socjalnego emerytów,
 • zorganizowanie wyjazdu do teatru muzycznego we Wrocławiu,
 • zorganizowanie spotkania z Burmistrzem i dyskusja n/t bieżących problemów oświaty w gminie ,
 • analiza funkcjonowania ZFŚS w placówkach.

Przychody statutowe wyniosły 19.233,33 zł, a koszty realizacji zadań statutowych zamknęły się w kwocie 18.587,30 zł. Średnia miesięczna składka pracowników czynnych wynosiła 20.64 zł, natomiast emerytów – 4,95 zł. W omawianym okresie przyznano 1 zasiłek statutowy na kwotę 200 zł i 7 zapomóg na łączną kwotę 2100 zł. Oddziałowa Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2011 r. pozytywnie zaopiniowała realizację planu finansowego za 2010 rok.

Podziel się na:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Śledzik
 • Blip
 • Blogger.com
 • elefanta
 • email
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • Linkologia
 • PDF
 • Pinger
 • Poleć
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
Powiązane wpisy
Czytaj dalej
Zostaw odpowiedź