Zamykamy 2013 rok

Autor: Józef Łysikowski, 3 lutego, 2014, Brak komentarzy

Zarząd Odziału ZNP na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2014 r. dokonał podsumowania działalności oraz jednogłośnie przyjął sprawozdanie finansowe za 2013 rok. Zebranie zarządu było poprzedzone posiedzeniem oddziałowej Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie oceniła realizację planu finansowego.
Poniżej przedstawiamy informację o pracy Prezesa i Zarządu Oddziału ZNP w Żmigrodzie za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.1013 r. oraz wyciąg ze sprawozdania finansowego:
W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Oddziału. Podjęto 24 uchwały.

Ważniejsze przedsięwzięcia podejmowane przez Zarząd i Prezesa Oddziału w okresie sprawozdawczym, to:

 • udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez władze ZNP
 • udzielanie bieżących porad nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym,
 • bieżące informowanie członków związku o aktualnych działaniach instancji nadrzędnych,
 • uzgadnianie, opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Organy Prowadzące i dyrektorów szkół, w tym regulaminów pracy i regulaminów ZFŚS,
 • objęcie wszystkich członków ubezpieczeniem NNW,
 • przystąpienie do funduszu “Senior”
 • wystąpienie o odznaki, medale i odznaczenia dla członków związku
 • kontynuowanie akcji wymiany legitymacji,
 • analiza wyników badań czasu pracy nauczycieli,
 • zorganizowanie spotkania opłatkowego dla emerytów i rencistów,
 • analiza informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli,
 • uzgadnianie nowego regulaminu funduszu mieszkaniowego,
 • zorganizowanie związkowej majówki,
 • analiza funkcjonowania ognisk i ogniw ZNP w placówkach,
 • analiza projektów organizacyjnych placówek,
 • opiniowanie wniosków dyrektorów placówek w kwestiach zwolnień lub ograniczeń etatów,
 • zorganizowanie wycieczki na trasie: Puławy, Kozłówka, Nałęczów i Kazimierz,
 • udział przedstawiciela ZNP w pracach komisji dot. awansu zawodowego,
 • zorganizowanie szkolenia dla aktywu związkowego i dyrektorów placówek o ZFŚS
 • wybory ZSIP w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego oraz Zespole Szkół Specjalnych,
 • zorganizowanie uroczystości związkowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 • akcja zapalania zniczy na grobach pracowników oświaty w Dzień Zaduszny,
 • zorganizowanie wyjazdu do Teatru Współczesnego, Teatru Capitol i na Jarmark Bożonarodzeniowy,
 • opracowanie i zgłoszenie wniosków do budżetu gminy na rok 2013,
 • wystąpienie do dyrektorów o dokonanie waloryzacji płac pracowników obsługi,
 • opiniowanie podziału środków na doskonalenie,
 • zakup i dystrybucja upominków świątecznych dla wszystkich członków.

Oddział ZNP w Żmigrodzie na dzień 31 grudnia 2013 liczył 180 członków, w tym 106 osób czynnych zawodowo (87 nauczycieli, 19 pracowników administracji i obsługi,) 1 osoba bezrobotna oraz 72 emerytów i rencistów. W roku 2013 w szeregi ZNP wstąpiło 9 osób czynnych zawodowo i 1 emeryt.

W omawianym okresie wpływy wyniosły 30.393,48 zł. Do ZG ZNP odprowadzono 30 % zebranych składek, tj. 9.978,88 zł. Przychody statutowe wyniosły 25.743,31 zł, a koszty realizacji zadań statutowych zamknęły się w kwocie 24.311,18 zł. Średnia miesięczna składka pracowników czynnych wynosiła 23,45 zł, natomiast emerytów – 7,02 zł. Wydatki na upominki świąteczne dla wszystkich członków oraz na kwiaty (wiązanki pogrzebowe) wyniosły 6.368,59 zł. Członkom ZNP przyznano 7 zasiłków statutowych na kwotę 1.400,00 zł i 7 zapomóg na kwotę 3.300,00 zł.

Stan środków na koniec 2013 roku wynosił 3.659,43 zł.


Bilans finansowy oddziału ZNP Żmigród za rok 2013
skrócony
Wpływy
36 680,13 zł 100,00%
składki od pracowników 30 393,48 zł
82,86%
składki od emerytów 6 062,60 zł
16,53%
zwroty kosztów 220,99 zł
0,60%
odsetki bankowe 3,06 zł
0,01%
Wydatki
34 199,16 zł 100,00%
składki dla ZG ZNP (30%) 9 978,88 zł
29,18%
zasiłki statutowe 1 400,00 zł
4,09%
zapomogi 3 300,00 zł
9,65%
koszty zebrań 121,52 zł
0,36%
podróże służbowe 524,57 zł
1,53%
imprezy (w tym Dzień Nauczyciela, wycieczka) 5 553,06 zł
16,24%
szkolenia 739,00 zł
2,16%
upominki świąteczne x 2, wieńce pogrzebowe 6 368,59 zł
18,62%
wydatki na spotkania sekcji emerytów 1 915,05 zł
5,60%
materiały biurowe, papier, tusz, książki 1 091,64 zł
3,19%
ubezpieczenie wszystkich członków, usługi 3 206,85 zł
9,38%
bilans finansowy roku 2013
2 480,97 zł
pozostało na rok 2014
3 659,43 zł
Komplet dokumentów bilansowych znajduje się w biurze zarządu oddziąłu – do wglądu.

Podziel się na:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Śledzik
 • Blip
 • Blogger.com
 • elefanta
 • email
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • Linkologia
 • PDF
 • Pinger
 • Poleć
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
Powiązane wpisy
Czytaj dalej
Zostaw odpowiedź