Zamykamy 2014 rok

Autor: Józef Łysikowski, 4 lutego, 2015, Brak komentarzy

Zarząd Oddziału ZNP na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2015 r. dokonał podsumowania działalności oraz jednogłośnie przyjął sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Zebranie zarządu było poprzedzone posiedzeniem oddziałowej Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie oceniła realizację planu finansowego. Poniżej przedstawiamy informację o pracy Prezesa i Zarządu Oddziału ZNP w Żmigrodzie za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.1014 r.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Oddziału. Podjęto 31 uchwał. Rok 2014 zdominowany był przez działania związane z kampanią sprawozdawczo-wyborczą w ogniskach i grupach związkowych oraz w oddziale. Inne ważniejsze przedsięwzięcia podejmowane przez Zarząd i Prezesa Oddziału w okresie sprawozdawczym, to:

 • udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez władze ZNP
 • udzielanie bieżących porad nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym,
 • bieżące informowanie członków związku o działaniach nadrzędnych instancji związkowych,
 • uzgadnianie, opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Organy Prowadzące    i dyrektorów szkół, w tym regulaminów pracy i regulaminów ZFŚS,
 • opiniowanie wniosków dyrektorów placówek w kwestiach zwolnień lub ograniczeń etatów,
 • opracowanie i zgłoszenie wniosków do budżetu gminy na rok 2014,
 • wystąpienie do dyrektorów o dokonanie waloryzacji płac pracowników obsługi,
 • analiza wyników badań czasu pracy nauczycieli,
 • analiza informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli,
 • analiza projektów organizacyjnych placówek,
 • opiniowanie podziału środków na doskonalenie,
 • udział przedstawiciela ZNP w ocenie pracy dyrektorów placówek,
 • udział przedstawiciela ZNP w pracach komisji dot. awansu zawodowego,
 • udział przedstawiciela ZNP w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora ZSzD
     w Żmigrodzie,
 • przyznawanie zasiłków statutowych i zapomóg związkowych,
 • objęcie wszystkich członków ubezpieczeniem NNW,
 • przystąpienie do funduszu “Senior”,
 • wystąpienie o odznaki dla członków związku,
 • kontynuowanie akcji wymiany legitymacji,
 • zorganizowanie spotkania noworocznego dla emerytów i rencistów,
 • zorganizowanie wyjazdu do Teatru Capitol i Teatru w Legnicy,
 • zorganizowanie związkowego pikniku na polanie „Orli Gród” w Chojnie,
 • zorganizowanie wycieczki na trasie: Bolesławiec, Park Mużakowski, Goerlitz,
 • zorganizowanie szkolenia dla aktywu związkowego i dyrektorów placówek o czasie pracy,
 • zorganizowanie w ogniskach uroczystości związkowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 • udział w pogrzebach członków związku,
 • akcja zapalania zniczy na grobach pracowników oświaty w Dzień Zaduszny,
 • zakup i dystrybucja upominków świątecznych dla wszystkich członków,

Oddział ZNP w Żmigrodzie na dzień 31 grudnia 2014 liczył 186 członków, w tym 113 osób czynnych zawodowo (87 nauczycieli, 26 pracowników administracji i obsługi,) 1 osoba bezrobotna oraz 72 emerytów i rencistów. W roku 2014 w szeregi ZNP wstąpiło 8 osób czynnych zawodowo i 1 emerytka.

W omawianym okresie wpływy ogółem wyniosły 39.346,70 zł. Do ZG ZNP odprowadzono 30 % zebranych składek, tj. 11.804,01 zł. Przychody statutowe wyniosły 31.348,84 zł, a koszty realizacji zadań statutowych zamknęły się w kwocie 27.386,54 zł. Średnia miesięczna składka pracowników czynnych wynosiła 23,82 zł, natomiast emerytów – 7,81 zł. Wydatki na upominki świąteczne dla wszystkich członków oraz na kwiaty (wiązanki pogrzebowe) wyniosły 7.574,46 zł. Członkom ZNP przyznano 10 zasiłków statutowych na kwotę 2.100 zł i 7 zapomóg ze środków własnych na kwotę 2.550,00 zł.

Stan środków na koniec 2014 roku wynosił 3.739,97 zł. Oddziałowa Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2015 r. pozytywnie zaopiniowała realizację planu finansowego za 2014 rok.

Podziel się na:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Śledzik
 • Blip
 • Blogger.com
 • elefanta
 • email
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • Linkologia
 • PDF
 • Pinger
 • Poleć
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
Powiązane wpisy
Zostaw odpowiedź