Zamykamy rok 2018

Autor: Józef Łysikowski, 18 lutego, 2019, Brak komentarzy

Zarząd Oddziału ZNP na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2019 r. dokonał podsumowania działalności w roku 2018. Poniżej przedstawiamy informację o pracy Prezesa i Zarządu Oddziału ZNP w Żmigrodzie za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.1018 r.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Oddziału. Podjęto 18 uchwał Zarządu i 10 uchwał Prezydium Zarządu. Rok 2018 zdominowany był przez działania związane ochroną miejsc pracy członków ZNP w obliczu zmian strukturalnych w systemie oświaty oraz przez zabiegi o poprawę wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Ważniejsze przedsięwzięcia podejmowane przez Zarząd i Prezesa Oddziału w okresie sprawozdawczym, to:

 • udział w akcjach protestacyjnych w Warszawie, organizowanych przez władze ZNP,
 • uzgadnianie, opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Organy Prowadzące i dyrektorów szkół, w tym zwłaszcza regulaminu dodatków dla nauczycieli placówek gminnych – dzięki staraniom ZNP znacznie wzrósł dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora, który obecnie wynosi od 10% do 25% stawki jego wynagrodzenia zasadniczego.
 • negocjowanie aneksów do regulaminów wynagradzania pracowników obsługi placówek gminnych, czego efektem był zapis o corocznej waloryzacji płac pracowników,
 • opiniowanie wniosków dyrektorów placówek w kwestiach zwolnień lub ograniczeń etatów,
 • analiza informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli, o funkcjonowaniu scentralizowanego funduszu mieszkaniowego,
  opiniowanie regulaminów oceny pracy nauczycieli – negatywna opinia ZNP przyczyniła się do likwidacji tych regulaminów,
 • analiza projektów organizacyjnych placówek,
 • opiniowanie podziału środków na doskonalenie,
 • udział przedstawiciela ZNP w pracach komisji dot. awansu zawodowego,
 • opiniowanie pracy dyrektorów placówek,
 • udział przedstawiciela ZNP w pracach komisji konkursowej w konkursach na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych , Powiatowego Zespołu Szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • przesyłanie informacji, udzielanie bieżących porad nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym,
 • bieżące informowanie członków związku o działaniach nadrzędnych instancji związkowych,
 • przyznawanie zasiłków statutowych i zapomóg związkowych
 • objęcie wszystkich członków ubezpieczeniem NNW,
 • przystąpienie do funduszu “Senior”
 • wystąpienie o odznaczenia i odznaki dla członków związku
 • kontynuowanie akcji wymiany legitymacji,
 • zorganizowanie spotkania noworocznego dla emerytów i rencistów,
 • zorganizowanie nauczycielskiego pikniku „rybnego” w Rudzie Żmigrodzkiej,
 • organizowanie obchodów obchodów Dnia Edukacji Narodowej w poszczególnych placówkach,
 • zorganizowanie wycieczki na Podlasie oraz wycieczki w Kotlinę Jeleniogórska,
 • zorganizowanie wyjazdów do Teatru Polskiego i Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu
 • udział w pogrzebach członków związku lub ich najbliższych,
 • akcja zapalania zniczy na grobach pracowników oświaty w Dzień Zaduszny,
 • zakup i dystrybucja paczek świątecznych dla wszystkich członków.

Do najważniejszych osiągnięć Zarządu Oddziału w roku 2018 zaliczyć należy:

 • wynegocjowanie podwyżki dodatku motywacyjnego dla nauczycieli szkół „gminnych”, który obecnie wynosi 10-25% stawki wynagrodzenia zasadniczego;
 • zapisanie w regulaminach placówek objętych działaniem ZNP corocznej wewnątrzzakładowej waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi, niezależnie od podwyżki uposażenia wynikającej ze wzrostu płacy minimalnej;

W skali kraju ZNP negatywnie opiniował projekty wskaźnikowych regulaminów oceny pracy nauczycieli, co w konsekwencji doprowadziło do wycofania tych przepisów przez MEN.

Oddział ZNP w Żmigrodzie na dzień 31 grudnia 2018 liczył 151 członków, w tym 78 osób czynnych zawodowo, 1 osoba bezrobotna oraz 72 emerytów i rencistów. W roku 2018 w szeregi ZNP wstąpiło 6 osób czynnych zawodowo. Członkom ZNP przyznano 12 zasiłków statutowych na kwotę 3.400 zł i 8 zapomóg ze środków własnych na kwotę 3.310 zł.

(-) Józef Łysikowski
prezes oddziału

Podziel się na:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Śledzik
 • Blip
 • Blogger.com
 • elefanta
 • email
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • Linkologia
 • PDF
 • Pinger
 • Poleć
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
Powiązane wpisy
Zostaw odpowiedź