Zamykamy 2012 rok

Autor: Józef Łysikowski, 30 stycznia, 2013, Brak komentarzy

Zarząd Odziału ZNP na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2013 r. dokonał podsumowania działalności oraz jednogłośnie przyjął sprawozdanie finansowe za 2012 rok. Zebranie zarządu było poprzedzone posiedzeniem oddziałowej Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie oceniła realizację planu finansowego.
Poniżej przedstawiamy informację o pracy Prezesa i Zarządu Oddziału ZNP w Żmigrodzie za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.1012 r. oraz wyciąg ze sprawozdania finansowego:

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Zarządu Oddziału. Podjęto 32 uchwał. Ważniejsze przedsięwzięcia podejmowane przez Zarząd i Prezesa Oddziału w okresie sprawozdawczym, to:

 • udzielanie bieżących porad nauczycielom i pracownikom obsługi,
 • bieżące informowanie członków związku o aktualnych działaniach instancji nadrzędnych,
 • uzgadnianie, opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Organy Prowadzące i dyrektorów szkół
 • objęcie wszystkich członków ubezpieczeniem NNW
 • zorganizowanie spotkania opłatkowego dla emerytów i rencistów,
 • analiza informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli,
 • podjęcie interwencji w sprawie odbierania emerytom działek rolnych przez Burmistrza
 • opiniowanie pracy dyrektora Szkoły Podstawowej w Powidzku,
 • analiza funkcjonowania funduszu mieszkaniowego
 • zorganizowanie związkowej majówki,
 • analiza funkcjonowania ognisk i ogniw ZNP w placówkach,
 • analiza projektów organizacyjnych placówek,
 • opiniowanie wniosków dyrektorów placówek w kwestiach zwolnień lub ograniczeń etatów,
 • zorganizowanie wycieczki “Spływ Dunajcem“,
 • udział przedstawiciela ZNP w pracach komisji dot. awansu zawodowego,
 • zorganizowanie wyjazdu na „Święto Miodu” do Oleśnicy,
 • zorganizowanie spotkania z osobami rozpoczynającymi pracę,
 • zorganizowanie szkolenia dla aktywu związkowego o Karcie Nauczyciela,
 • zorganizowanie szkolnych spotkań związkowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 • akcja zapalania zniczy na grobach pracowników oświaty w Dzień Zaduszny,
 • analiza zatrudnienia w świetlicach szkolnych (ankieta),
 • spotkanie z radnymi z komisji oświaty i komisji budżetowej,
 • zorganizowanie wyjazdu do Teatru Komedia oraz do Teatru Współczesnego i na Jarmark Bożonarodzeniowy,
 • opracowanie i zgłoszenie wniosków do budżetu gminy na rok 2013,
 • wystąpienie do Organu Prowadzącego o dokonanie waloryzacji płac pracowników obsługi,
 • opiniowanie podziału środków na doskonalenie,
 • zakup i dystrybucja upominków świątecznych,

Oddział ZNP w Żmigrodzie na dzień 31 grudnia 2012 skupiał 171 członków, w tym 100 osób czynnych zawodowo (81 nauczycieli, 18 pracowników administracji i obsługi, 1 osoba bezrobotna) oraz 71 emerytów i rencistów. W roku 2012 w szeregi ZNP wstąpiło dziewięć osób czynnych zawodowo, a zrezygnowało pięcioro emerytów i zmarła jedna osoba.

Bilans dochodów i wydatków (stan konta) na koniec 2012 roku wynosił 1.902,79 zł.

Przychody statutowe wyniosły 25.318,74 zł, (w tym składki członkowskie pracownicze 19.034,75 zł, składki członkowskie emerytów 6.267,80 zł), a koszty realizacji zadań statutowych zamknęły się w kwocie 25.788,10 zł. Średnia miesięczna składka pracowników czynnych wynosiła 22,66 zł, natomiast emerytów – 6,53 zł. W omawianym okresie do ZG ZNP odprowadzono 30 % zebranych składek, tj. 9.828,15 zł.

Wydatki na działalność statutową wyniosły 27.096,78 zł. Najważniejsze wydatki:

 • zakupiono upominki świąteczne dla wszystkich członków na kwotę 8.409,25 zł, (tj. 33% wydatków)
 • wypłacono 11 zasiłków statutowych na kwotę 2.350,00 zł
 • przyznano 9 zapomóg na kwotę 2.800,00 zł
 • na imprezy kulturalno-oświatowe wydano 6.203,73 zł
 • na działalność Sekcji Emerytów i Rencistów przeznaczono 2.450,64 zł
 • ubezpieczenie NW wszystkich członków kosztowało 1.512,00 zł
 • na szkolenia wydano 859,99 zł
 • podróże służbowe kosztowały 520,92 zł
 • na materiały biurowe i tusze do drukarki wydano 571,51 zł

Wszystkie dokumenty są do wglądu dla członków w biurze Zarządu, przy ul. Szkolnej 7.

Podziel się na:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Śledzik
 • Blip
 • Blogger.com
 • elefanta
 • email
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • Linkologia
 • PDF
 • Pinger
 • Poleć
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
Powiązane wpisy
Czytaj dalej
Zostaw odpowiedź